Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Aktualności

Szkolenie w Rzucewie 2016 5.03.2016

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
zaprasza swoich członków na:

Szkolenie

czas: 08-10 kwietnia 2016 roku
miejsce: Zespole Pałacowo – Parkowym w Rzucewie k/Pucka
Temat przewodni szkolenia: „Nowelizacja Pzp w szczegółach”

Zaproszenie Rzucewo 2016 (*.doc)

Formularz zgłoszeniowy Rzucewo 2016 (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie w dniu 12 marca 2016 w związku z nowelizacją PZP 3.02.2016

Zarząd OSKZP informuje, że w dniu 12 marca 2016 r planowane jest spotkanie członków stowarzyszenia. Tematem spotkania będzie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spotkanie odbędzie się w Warszawie 12 marca br. (sobota), hotel Logos godzina 9:30-15:00 . Zaproszenia zostaną przesłane odrębnym pismem.

Zarząd Stowarzyszenia

Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 3.02.2016

Koleżanki i Koledzy w załączeniu tekst pisma OSKZP do Ministerstwa Rozwoju w sprawie naszego stanowiska do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

OSKZP – uwagi z 01.02.2016 r. do projektu nowelizacji ustawy Pzp z 19.01.2016r.pdf

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie w Rzucewie w 2016 roku 12.11.2015

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że kolejne wiosenne spotkanie OSKZP w Rzucewie zostało zarezerwowane na 8-10 kwietnia 2016r.
Prosimy o uwzględnienie tej daty w swoich przyszłorocznych terminarzach. Szczegóły spotkania zostaną określone na początku 2016r.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie i Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe 21 listopada 2015 2.11.2015

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP):

- zaprasza swoich członków na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe
- zawiadamia i zaprasza na Walne Zebranie Członków OSKZP

Miejsce:
Hotelu Logos w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33.

Data:
Seminarium: 21 listopada 2015
Walne Zebranie: 22 listopada 2015, godzina 10:00

Szczegóły do pobrania:
Zawiadomienie o walnym zebraniu – Warszawa listopad 2015
Seminarium – Warszawa oskzp listopad 2015
Zgloszenie – Warszawa listopad 2015

Zarząd Stowarzyszenia

seminarium konsultacyjno-szkoleniowe w Warszawie, 26 września 2015 8.09.2015

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
zaprasza swoich członków na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe

TEMAT SEMINARIUM
Wpływ orzecznictwa ETS i TSUE na przepisy nowych dyrektyw i konieczność wprowadzenia zmian w prawie zamówień

Dzień: 26 września 2015 roku

Miejsce: Hotel Logos*
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-397 Warszawa
tel.: +22 622 89 92
tel./fax: +22 625 51 85
www.hotellogos.pl

Zaproszenie na seminarium OSKZP Warszawa wrzesień 2015 (*.doc)

Zgłoszenie na seminarium OSKZP Warszawawa wrzesien 2015 (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Projekt Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Uwagi i spostrzeżenia. 25.05.2015

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych projektem ustawy prawo zamówień publicznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przedłożyło UZP swoje uwagi i spostrzeżenia. Treść pisma w załączniku.

OSKZP – Pismo do Prezesa UZP – uwagi do ustawy Pzp z 22.05.2015 r.pdf

Zarząd Stowarzyszenia

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe w Warszawie, 27 czerwca 2015 roku. 20.05.2015

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
zaprasza członków stowarzyszenia na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe.

miejsce: Warszawa,
termin: 27 czerwca 2015 roku

Zaproszenie (.doc)
Zgłoszenie (.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Szkolenie – „Praktyczne zastosowanie ostatniej nowelizacji”, Rzucewo, 17-19 kwietnia 2015 14.03.2015

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
zaprasza członków stowarzyszenia na organizowane w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.
szkolenie w Zespole Pałacowo – Parkowym Rzucewo k/Pucka
Temat przewodni: „Praktyczne zastosowanie ostatniej nowelizacji”

Zaproszenie Rzucewo 2015

Zgłoszenie Rzucewo 2015

Zarząd Stowarzyszenia

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe w Warszawie, 24 stycznia 2015 30.12.2014

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
zaprasza swoich członków na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe

w dniu 24 stycznia 2015 roku
w Hotelu Logos*
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-397 Warszawa

tel.: +22 622 89 92,
tel./fax: +22 625 51 85,
email: rezerwacja@hotellogos.pl

TEMAT SEMINARIUM
Kryteria oceny ofert w praktyce europejskiej

Gościem specjalnym będzie dr. Paweł Nowicki – ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych na kadencję 2012-2015, który przedstawi nam wyniki swoich badań w zakresie stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert w innych państwach Unii Europejskiej

Formularze:
* Zgloszenie_W-wa_styczen_2015.doc
* Warszawa_oskzp_styczen_2015.doc

Zarząd Stowarzyszenia