Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Aktualności

Założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce 4.10.2017

Założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce

– kierunki zmian rekomendowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

wszelkie uwagi, komentarze i propozycje dodatkowych rozwiązań prosimy zgłaszać na adres: biuro (małpa) oskzp.pl

Zalozenia_do_systemu_ZP_OSKZP_04_10_2017.pdf

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przedstawia opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia dokument nazwany

Założeniami do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

Dokument został opracowany na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, którzy przesłali swoje uwagi do aktualnych przepisów prawa zamówień publicznych i tych, którzy przedstawili swoje propozycje do zmian systemu zamówień publicznych.
Działania zmierzające do opracowania tego dokumentu podjęliśmy w celu przedstawienia ich wyników w Ministerstwie Rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych włączając się tym samym w proces przygotowywania nowego aktu prawnego.

Rekomendujemy:

  1. jeden kompleksowy akt prawny regulujący system zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego;
  2. dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego;
  3. uproszczenie i odformalizowanie procedur dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  4. przyjazne i przejrzyste przepisy dla rynku MŚP i małych zamawiających;
  5. stworzenie elektronicznej Polskiej Publicznej Platformy Przetargowej;
  6. obniżenie kosztów udziału w zamówieniach publicznych;
  7. szybkie i rzetelne rozstrzyganie sporów;
  8. możliwość tworzenia urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub certyfikację wykonawców przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego;
  9. sposoby realizacji wyspecyfikowanych w Założeniach celów, które w naszej ocenie winien spełnić nowy system zamówień publicznych.
Zarząd Stowarzyszenia

Szkolenie 15-17 września 2017r w Kazimierzu Dolnym 8.08.2017

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zaprasza na szkolenie organizowane w dniach 15-17 września 2017 roku w Kazimierzu Dolnym, w Hotelu dwa Księżyce, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny.

Szczegóły w załącznikach.
Formularz zgłoszenia Kazimierz Dolny (.doc)

Zaproszenie Kazimierz Dolny (.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Pierwsze Spotkanie Jubileuszowe z udziałem Prezes UZP (tylko dla członków OSKZP) 31.03.2017

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zaprasza swoich członków na pierwsze seminarium z okazji XX-lecia jubileuszu

Gościem specjalnym spotkania będzie:
Prezes UZP – Małgorzata Stręciwilk

Miejsce:
Krajowa Izba Gospodarcza
sala plenarna (205)
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

Godziny seminarium: 10:00-15:00.
Data: 23 kwietnia 2017 roku (niedziela)

Organizowane spotkanie jest spotkaniem zamkniętym – przeznaczonym tylko dla Członków OSKZP.

Zaproszenie i zgłoszenie:
Warszawa_oskzp_kwiecień_2017 (*.doc)

Zgloszenie_W-wa_kwiecień_2017 (*.doc)

W imieniu zarządu Prezes OSKZP Ewa Wiktorowska

admin

Członkowie OSKZP zostali powołani do Rady Zamówień Publicznych 12.03.2017

Z satysfakcją informujemy , że w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania członków Rady Zamówień Publicznych.

Pan Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów wręczył akty powołania członkom Rady Zamówień Publicznych.

W skład Rady obok innych znakomitych osób weszli także członkowie naszego stowarzyszenia to jest:

Pani Ewa Wiktorowska i Pani Agnieszka Olszewska.

Gratulujemy naszym koleżankom.

Rada Zamówień Publicznych, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, będzie wspierać Prezesa Urzędu w działaniach związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Do zadań Rady należy w szczególności: wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie.

Rada Zamówień Publicznych

Zarząd Stowarzyszenia

Obchody 20-lecia OSKZP – Uchwała o planowanych spotkaniach warsztatowych 12.03.2017

Zarząd OSKZP w załączonej uchwale informuje członków OSKZP o planach związanych z obchodami 20-lecia OSKZP.

Skrót uchwały:

§1.

1. W okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. będą organizowane cykliczne spotkania warsztatowe członków i kandydatów do Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, na których będą omawiane bieżące problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych. Planowane terminy spotkań – 2017r. – 22.04, 3.06, 16.09, 4.11.2018 r. – 20.01, 23.03.
2. Obchody 20-lecia zostaną zakończone konferencją, która odbędzie się w dniu 20.04.2018r. w Warszawie.

§2.

Zostanie wydana publikacja z okazji jubileuszu komentująca istotne zagadnienia prawa zamówień publicznych.

§3.

Zostanie wybity okolicznościowy medal upamiętniający jubileusz.

§4.

Zarząd jest otwarty na propozycje członków Stowarzyszenia podjęcia innych działań w celu uczczenia jubileuszu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu OSKZP 04-03-2017

Zarząd Stowarzyszenia

Zaproszenie na szkolenie w Rzucewie 3-5 Marca 2017 2.02.2017

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zaprasza swoich członków na szkolenie organizowane
w dniach 03-05 marca 2017 roku
w Zespole Pałacowo – Parkowym w Rzucewie k/Pucka

Temat przewodni szkolenia:
„Nowelizacja Pzp w praktyce”

OSKZP – Rzucewo 2017 – Zaproszenie (*.doc)

OSKZP – Rzucewo 2017 – Formularz zgłoszeniowy (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Planowane spotkanie Rzucewo 3-5 marca 2017 r. 4.01.2017

Informujemy, że najbliższe spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
planowane jest w obiekcie Zamku w Rzucewie w dniach 3 do 5 marca 2017 r.

Pozostałe szczegóły wkrótce.

Zarząd Stowarzyszenia

Powołanie nowego składu zarządu i komisji rewizyjnej 19.11.2016

Na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych Walne Zebranie Członków, po rozpatrzeniu kandydatur na członków Zarządu OSKZP i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2018, postanowiło po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołać następujący nowy skład:

Zarząd OSKZP:

1. Ewa Wiktorowska – przewodnicząca
2. Dorota Grochalska
3. Jacek Jerka
4. Zbigniew Popek
5. Jerzy Wysocki
6. Irena Skubiszak – Kalinowska

Komisja Rewizyjna
1. Elżbieta Sobczuk – przewodnicząca
2. Urszula Łopieńska
3. Piotr Pieprzyca
4. Agnieszka Szulakowska
5. Iwona Ziarniak

Zarząd Stowarzyszenia

„Praktyczne aspekty nowelizacji pzp 2016” – 18-19 Listopada 2016 w Katowicach 31.10.2016

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
zaprasza swoich członków na szkolenie organizowane
w dniach 18-19 listopada 2016 roku
w Katowicach
Temat przewodni:
„Praktyczne aspekty nowelizacji pzp 2016”

Pliki .doc do pobrania:
OSKZP-2016-Zaproszenie-Katowice
OSKZP-2016-Katowice-zgloszenie

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie seminaryjne w Warszawie, 10 września 2016 25.08.2016

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu OSKZP zapraszamy na:
spotkanie seminaryjne
w dniu 10.09.2016 r
w Warszawie, w Hotelu Logos.
Godziny seminarium: 10:00-15:30.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie – Warszawa OSKZP 10 września 2016 (*.doc)
Zgłoszenie – Warszawa OSKZP 10 września 2016 (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia