Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie w Rzucewie 3-5 Marca 2017 2.02.2017

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zaprasza swoich członków na szkolenie organizowane
w dniach 03-05 marca 2017 roku
w Zespole Pałacowo – Parkowym w Rzucewie k/Pucka

Temat przewodni szkolenia:
„Nowelizacja Pzp w praktyce”

OSKZP – Rzucewo 2017 – Zaproszenie (*.doc)

OSKZP – Rzucewo 2017 – Formularz zgłoszeniowy (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Planowane spotkanie Rzucewo 3-5 marca 2017 r. 4.01.2017

Informujemy, że najbliższe spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
planowane jest w obiekcie Zamku w Rzucewie w dniach 3 do 5 marca 2017 r.

Pozostałe szczegóły wkrótce.

Zarząd Stowarzyszenia

Powołanie nowego składu zarządu i komisji rewizyjnej 19.11.2016

Na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych Walne Zebranie Członków, po rozpatrzeniu kandydatur na członków Zarządu OSKZP i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2018, postanowiło po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołać następujący nowy skład:

Zarząd OSKZP:

1. Ewa Wiktorowska – przewodnicząca
2. Dorota Grochalska
3. Jacek Jerka
4. Zbigniew Popek
5. Jerzy Wysocki
6. Irena Skubiszak – Kalinowska

Komisja Rewizyjna
1. Elżbieta Sobczuk – przewodnicząca
2. Urszula Łopieńska
3. Piotr Pieprzyca
4. Agnieszka Szulakowska
5. Iwona Ziarniak

Zarząd Stowarzyszenia

„Praktyczne aspekty nowelizacji pzp 2016″ – 18-19 Listopada 2016 w Katowicach 31.10.2016

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
zaprasza swoich członków na szkolenie organizowane
w dniach 18-19 listopada 2016 roku
w Katowicach
Temat przewodni:
„Praktyczne aspekty nowelizacji pzp 2016”

Pliki .doc do pobrania:
OSKZP-2016-Zaproszenie-Katowice
OSKZP-2016-Katowice-zgloszenie

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie seminaryjne w Warszawie, 10 września 2016 25.08.2016

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu OSKZP zapraszamy na:
spotkanie seminaryjne
w dniu 10.09.2016 r
w Warszawie, w Hotelu Logos.
Godziny seminarium: 10:00-15:30.

Szczegóły w załącznikach.

Zaproszenie – Warszawa OSKZP 10 września 2016 (*.doc)
Zgłoszenie – Warszawa OSKZP 10 września 2016 (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Stanowisko OSKZP z 2016-07-11 w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju do zmienionej ustawy PZP 13.07.2016

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, w sprawie upublicznionych w Biuletynie Informacji Publicznej czterech projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (przed publikacją w Dz. U.) to jest:

  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót budowlanych,
  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane,
  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Skierowane do:
Pani Małgorzaty Stręciwilk Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych

OSKZP – uwagi z 11.07.106 r. do projektów rozporządzeń
Aktualizacja: dodano stanowisko w sprawie rozporządzania Ministra Rozwoju w sprawie protokołu
OSKZP – uwagi z 13.07.106 r. do projektu rozporządzenia ws protokołu

Zarząd Stowarzyszenia

Szkolenie w Rzucewie 2016 5.03.2016

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
zaprasza swoich członków na:

Szkolenie

czas: 08-10 kwietnia 2016 roku
miejsce: Zespole Pałacowo – Parkowym w Rzucewie k/Pucka
Temat przewodni szkolenia: „Nowelizacja Pzp w szczegółach”

Zaproszenie Rzucewo 2016 (*.doc)

Formularz zgłoszeniowy Rzucewo 2016 (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie w dniu 12 marca 2016 w związku z nowelizacją PZP 3.02.2016

Zarząd OSKZP informuje, że w dniu 12 marca 2016 r planowane jest spotkanie członków stowarzyszenia. Tematem spotkania będzie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spotkanie odbędzie się w Warszawie 12 marca br. (sobota), hotel Logos godzina 9:30-15:00 . Zaproszenia zostaną przesłane odrębnym pismem.

Zarząd Stowarzyszenia

Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 3.02.2016

Koleżanki i Koledzy w załączeniu tekst pisma OSKZP do Ministerstwa Rozwoju w sprawie naszego stanowiska do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

OSKZP – uwagi z 01.02.2016 r. do projektu nowelizacji ustawy Pzp z 19.01.2016r.pdf

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie w Rzucewie w 2016 roku 12.11.2015

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że kolejne wiosenne spotkanie OSKZP w Rzucewie zostało zarezerwowane na 8-10 kwietnia 2016r.
Prosimy o uwzględnienie tej daty w swoich przyszłorocznych terminarzach. Szczegóły spotkania zostaną określone na początku 2016r.

Zarząd Stowarzyszenia