Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Obchody 20-lecia OSKZP – Uchwała o planowanych spotkaniach warsztatowych

Opublikowano: 12.03.2017

Zarząd OSKZP w załączonej uchwale informuje członków OSKZP o planach związanych z obchodami 20-lecia OSKZP.

Skrót uchwały:

§1.

1. W okresie od kwietnia 2017 r. do maja 2018 r. będą organizowane cykliczne spotkania warsztatowe członków i kandydatów do Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, na których będą omawiane bieżące problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych. Planowane terminy spotkań – 2017r. – 22.04, 3.06, 16.09, 4.11.2018 r. – 20.01, 23.03.
2. Obchody 20-lecia zostaną zakończone konferencją, która odbędzie się w dniu 20.04.2018r. w Warszawie.

§2.

Zostanie wydana publikacja z okazji jubileuszu komentująca istotne zagadnienia prawa zamówień publicznych.

§3.

Zostanie wybity okolicznościowy medal upamiętniający jubileusz.

§4.

Zarząd jest otwarty na propozycje członków Stowarzyszenia podjęcia innych działań w celu uczczenia jubileuszu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zarządu OSKZP 04-03-2017