Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Pierwsze Spotkanie Jubileuszowe z udziałem Prezes UZP (tylko dla członków OSKZP)

Opublikowano: 31.03.2017

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zaprasza swoich członków na pierwsze seminarium z okazji XX-lecia jubileuszu

Gościem specjalnym spotkania będzie:
Prezes UZP – Małgorzata Stręciwilk

Miejsce:
Krajowa Izba Gospodarcza
sala plenarna (205)
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

Godziny seminarium: 10:00-15:00.
Data: 23 kwietnia 2017 roku (niedziela)

Organizowane spotkanie jest spotkaniem zamkniętym – przeznaczonym tylko dla Członków OSKZP.

Zaproszenie i zgłoszenie:
Warszawa_oskzp_kwiecień_2017 (*.doc)

Zgloszenie_W-wa_kwiecień_2017 (*.doc)

W imieniu zarządu Prezes OSKZP Ewa Wiktorowska