Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Powołanie nowego składu zarządu i komisji rewizyjnej

Opublikowano: 19.11.2016

Na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych Walne Zebranie Członków, po rozpatrzeniu kandydatur na członków Zarządu OSKZP i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2018, postanowiło po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołać następujący nowy skład:

Zarząd OSKZP:

1. Ewa Wiktorowska – przewodnicząca
2. Dorota Grochalska
3. Jacek Jerka
4. Zbigniew Popek
5. Jerzy Wysocki
6. Irena Skubiszak – Kalinowska

Komisja Rewizyjna
1. Elżbieta Sobczuk – przewodnicząca
2. Urszula Łopieńska
3. Piotr Pieprzyca
4. Agnieszka Szulakowska
5. Iwona Ziarniak