Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce

Opublikowano: 4.10.2017

Założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce

– kierunki zmian rekomendowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

wszelkie uwagi, komentarze i propozycje dodatkowych rozwiązań prosimy zgłaszać na adres: biuro (małpa) oskzp.pl

Zalozenia_do_systemu_ZP_OSKZP_04_10_2017.pdf

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przedstawia opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia dokument nazwany

Założeniami do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

Dokument został opracowany na podstawie propozycji zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, którzy przesłali swoje uwagi do aktualnych przepisów prawa zamówień publicznych i tych, którzy przedstawili swoje propozycje do zmian systemu zamówień publicznych.
Działania zmierzające do opracowania tego dokumentu podjęliśmy w celu przedstawienia ich wyników w Ministerstwie Rozwoju i Urzędzie Zamówień Publicznych włączając się tym samym w proces przygotowywania nowego aktu prawnego.

Rekomendujemy:

  1. jeden kompleksowy akt prawny regulujący system zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego;
  2. dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego;
  3. uproszczenie i odformalizowanie procedur dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  4. przyjazne i przejrzyste przepisy dla rynku MŚP i małych zamawiających;
  5. stworzenie elektronicznej Polskiej Publicznej Platformy Przetargowej;
  6. obniżenie kosztów udziału w zamówieniach publicznych;
  7. szybkie i rzetelne rozstrzyganie sporów;
  8. możliwość tworzenia urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub certyfikację wykonawców przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego;
  9. sposoby realizacji wyspecyfikowanych w Założeniach celów, które w naszej ocenie winien spełnić nowy system zamówień publicznych.