Aktualności

W dniu 25 marca 2020 roku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przesłało do Ministra Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pismo zawierające uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Treść przesłanych uwag znajdą Państwo pod linkiem.