Aktualności

W dniu 26 marca 2022 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Członków OSKZP. Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Miło nam poinformować, że Zarząd OSKZP oraz Komisja Rewizyjna uzyskały absolutorium za ten okres.

Jednocześnie informujemy, że decyzją członków Stowarzyszenia na kolejną kadencję został wybrany Zarząd OSKZP w składzie:

 1. Piotr Pieprzyca – Prezes Zarządu
 2. Katarzyna Skiba – Kuraszkiewicz – Członek Zarządu
 3. Agnieszka Szulakowska – Członek Zarządu
 4. Iwona Ziarniak – Członek Zarządu
 5. Grzegorz Mazurek – Członek Zarządu
 6. Jerzy Wysocki – Członek Zarządu,

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Elżbieta Sobczuk – Przewodniczący Komisji
 2. Martyna Lubieniecka – Członek Komisji
 3. Urszula Łopieńska – Członek Komisji
 4. Magdalena Michałowska – Członek Komisji
 5. Agnieszka Olszewska – Członek Komisji
 6. Dorota Krajewska-Trajdos – Członek Komisji

oraz Sąd Koleżeński w składzie:

 1. Celina Milewska – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 2. Dorota Bielecka – Członek Sądu Koleżeńskiego
 3. Artur Andrzejewski – Członek Sądu Koleżeńskiego
 4. Jerzy Cieśliński – Członek Sądu Koleżeńskiego
 5. Krzysztof Haura – Członek Sądu Koleżeńskiego
 6. Marek Komorowski – Członek Sądu Koleżeńskiego

W imieniu wszystkich wybranych osób do pełnienia tych zaszczytnych funkcji serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni i wiarę, że sprostamy wszystkim obowiązkom i zrealizujemy wyznaczone cele.

Jednocześnie ze swej strony deklarujemy, że zrobimy wszystko, by Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych ciągle się rozwijało i było ważnym podmiotem działającym na rynku zamówień publicznych.

Wybrany nowy Zarząd serdecznie dziękuje Członkom dotychczasowego Zarządu za ich ogromną pracę na rzecz Stowarzyszenia licząc na ich pomoc i doświadczenie.

 

Zarząd OSKZP

Piotr Pieprzyca, Katarzyna Skiba – Kuraszkiewicz, Agnieszka Szulakowska,

Iwona Ziarniak, Grzegorz Mazurek, Jerzy Wysocki