Aktualności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych złożyło stanowisko do „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”.

Treść stanowiska OSKZP do pobrania