Aktualności

W dniu 16 listopada 2019 r. w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie odbyło się spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Temat spotkania:

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Gośćmi specjalnymi spotkania byli:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Hubert Nowak

Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych – Bogdan Artymowicz

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił założenia nowego prawa zamówień publicznych i planowane najbliższe działania edukacyjne związane z przygotowaniem rynku do wprowadzenia nowych przepisów, a także działania Urzędu w zakresie elektronizacji.

Członkowie Stowarzyszenia w ramach trzech paneli dyskusyjnych:

  1. Zamówienia w procedurze krajowej,
  2. Elektronizacja zamówień publicznych,
  3. Umowy w sprawie zamówień publicznych,

debatowali nad praktycznymi aspektami nowych przepisów, jak również na temat przejrzystości i jednoznaczności przepisów, wątpliwości związanych z ich wprowadzeniem w życie i stosowaniem oraz konieczności prowadzenia działań edukacyjnych, dobrych praktyk.

Goście specjalni bardzo aktywnie uczestniczyli w prowadzonych debatach dzięki czemu na bieżąco mogliśmy wyjaśniać pewne wątpliwości, które się pojawiały.

Wyrażamy nadzieję, że to spotkanie było owocne dla obu stron: Urzędu i Stowarzyszenia.

 

Zarząd OSKZP