Jak zostać członkiem

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana tematyką prawa zamówień publicznych, chcąca zgłębiać swoją wiedzę w tym zakresie oraz aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia.

Ponadto członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  1. osoba przyjmująca cele statutowe Stowarzyszenia,
  2. osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  3. osoba, która złożyła pisemną deklarację oraz przedstawi przebieg pracy zawodowej związanej z zamówieniami publicznymi lub swoje doświadczenie w popularyzacji zamówień publicznych,
  4. osoba, która wygłosi lub sporządzi w formie pisemnej referat z zakresu zamówień publicznych i uzyska pozytywną opinię,
  5. osoba, która w przebiegu swojej pracy zawodowej przedstawi minimum trzy lata doświadczenia w pracy związanej z zamówieniami publicznymi oraz przedstawi dowód wzięcia udziału w dwóch poświadczonych szkoleniach prowadzonych przez członka (wykładowcę) Stowarzyszenia.

Roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 240,00 zł. tj. 20,00 zł/miesięcznie, którą należy wpłacać na rachunek bankowy nr 58 1020 1013 0000 0402 0125 2675.

Jeżeli chcesz dołączyć do Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską.

Pobierz deklarację

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać:

  1. osoba fizyczna, która pragnie wspierać Stowarzyszenie w jego zadaniach statutowych,
  2. osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia, która pragnie wspierać Stowarzyszenie w jego zadaniach statutowych. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która wniosła szczególne zasługi dla propagowania idei Stowarzyszenia lub zasłużona dla systemu zamówień publicznych.