Stowarzyszenie

mgr inż. Ewa Wiktorowska – Prezes Zarządu

Doradca i wykładowca zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wykształcenie wyższe mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach; Wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997 r. – 16 luty 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na 6- letnią kadencję - 30 sierpnia 2004 r. ; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej od 2008 r., obecnie radca KIG; Członek założyciel, obecnie prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych; Członek Rady programowej  miesięczników ds. zamówień publicznych: Przetargi Publiczne, wydawnictwo „Presscom” oraz Doradca Zamówienia Publiczne wydawnictwo „Publicus”; od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. do 09.2018 r. członek Rady Zamówień publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno- prywatnego; wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych.