Stowarzyszenie

mgr inż. Dorota Grochalska – Członek Zarządu

Członek założyciel OSKZP, wieloletni pracownik administracji samorządowej, praktyk, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, szkoleniowiec zajmujący się zamówieniami publicznymi i procesem inwestycyjnym od 1995 roku, inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.  W latach 2011 – 2012 redaktor naczelna miesięcznika „Inwestycje Sektora Publicznego”.