Stowarzyszenie

Agnieszka Olszewska – Członek Zarządu

Od 1998 roku specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, doskonale zorientowana w specyfice pracy zamawiających klasycznych i sektorowych, menedżer z wieloletnim doświadczeniem odpowiedzialny za obszar zakupów.  Wiedzę o systemie zamówień publicznych zdobywała pracując w organizacjach zakupowych oraz w administracji rządowej. Rozpoczynała od prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Gminy Pomiechówek, następnie będąc pracownikiem Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, analizowała zaistnienie przesłanek do zastosowania właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego, czy skrócenia terminów w celu wydania decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w kolejnych latach była odpowiedzialna za koordynację odpowiednio, udzielania zamówień publicznych (klasycznych i sektorowych) lub zakupów komercyjnych, w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, Banku Gospodarstwa Krajowego, Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., Dalkii Warszawa S.A. oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.. Obecnie Członek Zarządu PGNiG Serwis sp. z o.o., będącej Centrum Usług Wspólnych dla spółek GK PGNiG.

Autorka wielu publikacji dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, podczas których przedstawia od strony praktycznej zagadnienia dotyczące zamówień publicznych oraz zarządzania funkcją zakupową.

Wielokrotnie była uczestnikiem prac komisji sejmowych nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.