Stowarzyszenie

Agnieszka Szulakowska – Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni; zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2004 r.; praktyk, doradca, kieruje wydziałem zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych; autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym; prelegent na konferencjach z zakresu zamówień publicznych; swoje doświadczenie w zakresie udzielania zamówień oraz realizacji procesu inwestycyjnego – w szczególności zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami.