Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

O stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu.

Niewielka grupa pasjonatów ówczesnej problematyki zamówień publicznych oraz narastająca potrzeba rozpowszechniania i wdrażania właściwego jej stosowania i zrozumienia doprowadziła do powstania i założenia Stowarzyszenia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych zostało zarejestrowane (wpisane do KRS) w dniu 20.05.1998 roku. Zrzesza ponad 130 członków będących praktykami, specjalistami w wielu dziedzinach, arbitrów i byłych trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Członkowie Stowarzyszenia to osoby na co dzień pracujące w zamówieniach publicznych, stali członkowie komisji przetargowych, doradcy, szkoleniowcy a przede wszystkim pasjonaci.

Główny cel założenia i funkcjonowania Stowarzyszenia to upowszechnianie tematu zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców.

Wynikiem pracy członków Stowarzyszenia został w 2003 roku opracowany i przyjęty „Kodeks Etyki Stowarzyszenia” odzwierciedlający podstawowe zasady uczciwości i prawości postępowania w codziennej działalności.

Cele Stowarzyszenia określa statut, w szczególności są to:

  1. Dążenie do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
  2. Wymiana doświadczeń wśród stowarzyszonych,
  3. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy stowarzyszonych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania Prawa zamówień publicznych, innych aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania systemu zamówień publicznych, metodyki szkoleń i prowadzenia doradztwa,
  4. Upowszechnianie tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej,
  5. Reprezentowanie i obrona interesów stowarzyszonych w zakresie działalności Stowarzyszenia,
  6. Monitoring problemów zamówień publicznych,
  7. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
  8. Upowszechnianie informacji o celach i zasadach działania Stowarzyszenia.

Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje przede wszystkim poprzez swoich członków w różnych regionach kraju, współpracę z wieloma ośrodkami szkoleniowymi w kraju oraz wieloma wydawnictwami zajmujących się popularyzacją tematyki zamówień publicznych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową i doradczą na zlecenie zarówno zamawiających jak i wykonawców. Poprzez wskazanych członków może podjąć zobowiązania do wykonania najbardziej złożonych i ciekawych zagadnień z zakresu objętego jego działaniem.