Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Zarząd

mgr inż. Ewa Wiktorowska – Przewodniczący Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej, trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Absolwent wielu kursów, seminariów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, dydaktyk, doradca i praktyk, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.mgr inż. Dorota Grochalska – Członek Zarządu

Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie – Wydział Budownictwa Lądowego. Trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Kierownik Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejcherowie, a także pełnomocnik Prezydenta ds. zamówień publicznych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zamówień publicznych zarówno jako słuchacz jak i wykładowca. Przede wszystkim praktyk i doradca.
mgr prawa Jacek Jerka – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Absolwent wielu kursów, seminariów i szkoleń w zakresie zamówień publicznych, dydaktyk, doradca i praktyk. W zarządzie odpowiada za stronę prawną Stowarzyszenia, casusy, interpretacje prawne, szkolenia.


Zbigniew Popek – Członek Zarządu


inż. Jerzy WysockiCzłonek zarządu

Dyrektor Wydziału Urzędu Miasta. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku. Praktyk, organizuje i udziela zamówienia publiczne z zakresu inwestycji (także przy wykorzystaniu funduszy europejskich). Członek komisji przetargowej zamawiającego. Wykładowca na wielu szkoleniach z zakresu zamówień publicznych. Występuje w imieniu wykonawcy (zamawiającego) w sytuacjach spornych lub niejasnych. Autor wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych. W zarządzie odpowiada za prowadzenie strony internetowej, prowadzenie forum, konferencje, seminaria.mec. Irena Skubiszak-KalinowskaCzłonek zarządu

Komisja rewizyjna

Elżbieta SobczukPrzewodnicząca

Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”; zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku; wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; zrzeszona w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Urszula Łopieńska
Piotr Pieprzyca
Agnieszka Szulakowska

Iwona Ziarniak
Iwona Ziarniak – od 1998 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania i ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne; w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca; jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne” oraz autorem wielu publikacji
poświęconych zamówieniom publicznym w IT; wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu i Opolu.