Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Linki

Urząd Zamówień Publicznych – informacje o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, „Biuletyn Zamówień Publicznych”, ustawy, akty wykonawcze, publikacje.
www.uzp.gov.pl


Portal UZP – ogłoszenia o zamówieniach, forum.
www.portal.uzp.gov.pl


SIMAP – system informacyjny Komisji Europejskiej dotyczący zamówień publicznych na rynku wewnętrznym (strona w wielu językach, również w polskim).
www.simap.eu.int


TED – elektroniczna baza danych o przetargach organizowanych na obszarze Unii Europejskiej (strona w wielu językach, również w polskim).
www.ted.europa.eu


Polski Serwer Prawa – baza ustaw, rozporządzeń, baza wiedzy prawnej, baza instytucji, baza kancelarii prawnych itp…
www.prawo.lex.pl


Serwer Studentów Prawa – baza ustaw, wykaz uczelni, obszerne opracowania z zakresu różnych dziedzin prawa.
www.student.lex.pl


Forum prawne – obszerne porady prawne z różnych dziedzin prawa.
http://forumprawne.org


Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – oficjalna strona Sejmu RP, informacje o pracy Sejmu, przegląd projektów ustaw.
www.sejm.gov.pl


Edukacja Sejm RP – strona edukacyjna zawierająca informacje o Sejmie RP. Wirtualne wycieczka po Sejmie.
http://edukacja.sejm.gov.pl


Supremus – orzeczenia Sądu Najwyższego.
http://pub.sn.pl