Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Publikacje książkowe

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 roku.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 13 kwietnia 2007 roku.

(Dz. U. 82 poz. 560)

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007 r.

pobierz plik – pdf 2 667 kb

Prawo zamówień publicznych – drugie wydanie komentarza pod redakcją Tomasza Czajkowskiego.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 1 790 kb

pobierz plik – pdf 3 470 kb

Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.`

pobierz plik – pdf 626 kb

Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 646 kb

Informator o zmianach w przepisach dotyczących ogłoszeń.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 2.30 MB

Poradnik dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 452 kb

Praktyczny poradnik dla korzystających z wzorcowej dokumentacji przetargowej.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 7 MB

Przewodnik po procedurach zamówień publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 751 kb

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 7.55 MB

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą sektorową.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r.

pobierz plik – pdf 4.16 MB

Prawo zamówień publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004 r.

pobierz plik – pdf 1.14 MB

pobierz plik – pdf 739 kb

Zamówienia na dostawy i usługi – poradnik.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004 r.

pobierz plik – pdf 579 kb

pobierz plik – pdf 193 kb

Zamówienia na roboty budowlane – poradnik.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004 r.

pobierz plik – pdf 587 kb

pobierz plik – pdf 180 kb

Środki ochrony prawnej – poradnik.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004 r.

pobierz plik – pdf 362 kb

Zamówienia sektorowe – poradnik.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004 r.

pobierz plik – 672 kb

pobierz plik – 192 kb

Koncesja na roboty budowlane – poradnik.

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004 r.

pobierz plik – pdf 324 kb

pobierz plik – pdf 164 kb

Zamówienia publiczne w orzecznictwie – zeszyt nr 4

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2003 r.

pobierz plik – pdf 362 kb

Zamówienia publiczne w orzecznictwie – zeszyt nr 3

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2003 r.

pobierz plik – pdf 908 kb

Zamówienia publiczne w orzecznictwie – zeszyt nr 2

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2003 r.

pobierz plik – pdf 1.25 MB

Zamówienia publiczne w orzecznictwie – zeszyt nr 1

wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2002 r.

pobierz plik – pdf 572 kb