Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Aktualności

Stanowisko OSKZP z 2016-07-11 w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju do zmienionej ustawy PZP 13.07.2016

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, w sprawie upublicznionych w Biuletynie Informacji Publicznej czterech projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (przed publikacją w Dz. U.) to jest:

  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót budowlanych,
  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane,
  • Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Skierowane do:
Pani Małgorzaty Stręciwilk Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych

OSKZP – uwagi z 11.07.106 r. do projektów rozporządzeń
Aktualizacja: dodano stanowisko w sprawie rozporządzania Ministra Rozwoju w sprawie protokołu
OSKZP – uwagi z 13.07.106 r. do projektu rozporządzenia ws protokołu

Zarząd Stowarzyszenia

Szkolenie w Rzucewie 2016 5.03.2016

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
zaprasza swoich członków na:

Szkolenie

czas: 08-10 kwietnia 2016 roku
miejsce: Zespole Pałacowo – Parkowym w Rzucewie k/Pucka
Temat przewodni szkolenia: „Nowelizacja Pzp w szczegółach”

Zaproszenie Rzucewo 2016 (*.doc)

Formularz zgłoszeniowy Rzucewo 2016 (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie w dniu 12 marca 2016 w związku z nowelizacją PZP 3.02.2016

Zarząd OSKZP informuje, że w dniu 12 marca 2016 r planowane jest spotkanie członków stowarzyszenia. Tematem spotkania będzie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spotkanie odbędzie się w Warszawie 12 marca br. (sobota), hotel Logos godzina 9:30-15:00 . Zaproszenia zostaną przesłane odrębnym pismem.

Zarząd Stowarzyszenia

Stanowisko do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 3.02.2016

Koleżanki i Koledzy w załączeniu tekst pisma OSKZP do Ministerstwa Rozwoju w sprawie naszego stanowiska do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

OSKZP – uwagi z 01.02.2016 r. do projektu nowelizacji ustawy Pzp z 19.01.2016r.pdf

Zarząd Stowarzyszenia

Spotkanie w Rzucewie w 2016 roku 12.11.2015

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że kolejne wiosenne spotkanie OSKZP w Rzucewie zostało zarezerwowane na 8-10 kwietnia 2016r.
Prosimy o uwzględnienie tej daty w swoich przyszłorocznych terminarzach. Szczegóły spotkania zostaną określone na początku 2016r.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie i Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe 21 listopada 2015 2.11.2015

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP):

– zaprasza swoich członków na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe
– zawiadamia i zaprasza na Walne Zebranie Członków OSKZP

Miejsce:
Hotelu Logos w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33.

Data:
Seminarium: 21 listopada 2015
Walne Zebranie: 22 listopada 2015, godzina 10:00

Szczegóły do pobrania:
Zawiadomienie o walnym zebraniu – Warszawa listopad 2015
Seminarium – Warszawa oskzp listopad 2015
Zgloszenie – Warszawa listopad 2015

Zarząd Stowarzyszenia

seminarium konsultacyjno-szkoleniowe w Warszawie, 26 września 2015 8.09.2015

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
zaprasza swoich członków na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe

TEMAT SEMINARIUM
Wpływ orzecznictwa ETS i TSUE na przepisy nowych dyrektyw i konieczność wprowadzenia zmian w prawie zamówień

Dzień: 26 września 2015 roku

Miejsce: Hotel Logos*
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-397 Warszawa
tel.: +22 622 89 92
tel./fax: +22 625 51 85
www.hotellogos.pl

Zaproszenie na seminarium OSKZP Warszawa wrzesień 2015 (*.doc)

Zgłoszenie na seminarium OSKZP Warszawawa wrzesien 2015 (*.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Projekt Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Uwagi i spostrzeżenia. 25.05.2015

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych projektem ustawy prawo zamówień publicznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przedłożyło UZP swoje uwagi i spostrzeżenia. Treść pisma w załączniku.

OSKZP – Pismo do Prezesa UZP – uwagi do ustawy Pzp z 22.05.2015 r.pdf

Zarząd Stowarzyszenia

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe w Warszawie, 27 czerwca 2015 roku. 20.05.2015

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
zaprasza członków stowarzyszenia na seminarium konsultacyjno-szkoleniowe.

miejsce: Warszawa,
termin: 27 czerwca 2015 roku

Zaproszenie (.doc)
Zgłoszenie (.doc)

Zarząd Stowarzyszenia

Szkolenie – „Praktyczne zastosowanie ostatniej nowelizacji”, Rzucewo, 17-19 kwietnia 2015 14.03.2015

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
zaprasza członków stowarzyszenia na organizowane w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.
szkolenie w Zespole Pałacowo – Parkowym Rzucewo k/Pucka
Temat przewodni: „Praktyczne zastosowanie ostatniej nowelizacji”

Zaproszenie Rzucewo 2015

Zgłoszenie Rzucewo 2015

Zarząd Stowarzyszenia