Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

-

Eksperci w dziedzinie zamówień publicznych

Nota prawna

Prawa autorskie.

Cała strona włączając w to grafikę, tekst oraz kod źródłowy jest własnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych lub innych wskazanych osób (instytucji) i podlega prawom autorskim. Strona może być przeglądana, drukowana i archiwizowana tylko i wyłącznie dla celów prywatnych z zachowaniem informacji o prawach autorskich. Dokonując przedruku artykułów (tekstów, itp.) należy podać wszelkie informacje identyfikujące dany materiał (autora, adres strony, nazwa czasopisma, itp.).

Prezentowane materiały mają charakter informacyjny, ogólnodostępny i nie mogą być wykorzystywane jako wykładnia obowiązującego prawa. Przedstawione materiały, informacje mają za zadanie wskazywać, poinformować o źródłach, miejscach publikacji obowiązującego stanu prawnego bądź innych prezentowanych informacji (materiałów).

Materiały pozyskane z innych serwisów, prasy, czy zasobów internetu nie będące jednak własnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych będą opisywane notami identyfikującymi ich autora poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz źródła z którego zostały pozyskane (adres strony, nazwa czasopisma, wydawnictwa, itp).

Zawarte na stronie materiały są udostępniane bez żadnych opłat. W przypadku udostępniania materiałów odpłatnych zostanie to w sposób wyraźny zaznaczone.

Na stronach serwisu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych nie będą prezentowane materiały niezgodne z prawem, obraźliwe, pornograficzne czy naruszające godność człowieka.

Strona internetowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych jest opracowaniem autorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 z późn. zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Szanuj prawa autorskie!

Polityka prywatności.

Przeglądając, czytając oraz korzystając z zasobów serwisu akceptujesz zasady polityki prywatności.

Korzystając z zasobów naszego serwisu pozostajesz anonimowy tak długo, dopóki nie zdecydujesz inaczej. Wynikające z ogólnych zasad realizowania połączenia w sieci Internet, informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane tylko do ogólnych celów statystycznych.

Podczas korzystania z seriwsu możesz być poproszony(a) o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza (np: formularz kontaktowy). Podanie tych danych jest dobrowolne ale zarazem konieczne do prawidłowego wypełnienia i skutecznego wysłania formularza.

Do celów statystycznych zbierane są informacje o użytkownikach serwisu takie jak: