KONFERENCJE I SZKOLENIA - 20 LAT DOŚWIADCZENIA25.11.2023

Warszawa

Szkolenie stacjonarne

29.09.2023

Warszawa

Spotkanie stacjonarne

Obchody 25-lecia OSKZP, miejsce: Centrum Konferencyjne POLIN w Warszawie

20.06.2023

szkolenie on-line

godzina 19:30

13.05.2023

Warszawa

Szkolenie stacjonarne

31.03.2023 - 2.04.2023

Jastrzębia Góra

Konferencja szkoleniowa OSKZP :

"Zamówienia publiczne dziś i jutro - problemy praktyczne w zakresie udzielenia zamówień, w tym analiza zebranych doświadczeń oraz postulowane zmiany"

31 stycznia 2023r.

szkolenie on-line

OSKZP : TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Czy wyrok TSUE C-54/21 Wpłynie na dotychczasową praktykę?

10 grudnia 2022 roku

szkolenie stacjonarne OSKZP :

Centrum Konferencyjne Golden Floor EuroCentrum, Warszawa,

Temat spotkania: WALORYZACJA UMÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W PRAKTYCE

Konferencja OSKZP

"Zamówienia publiczne dziś i jutro - praktyka oraz planowane zmiany"

23-25 września 2022 r.

Szczyrk

Konferencja szkoleniowa OSKZP:

"Praktyka i doświadczenia w stosowaniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych"

25-27 marca 2022r.,

Jastrzębia Góra, pensjonat "Zew Morza",

Konferencja szkoleniowa OSKZP:

"Pierwsze doświadczenia w stosowaniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - analiza problemów i wymiana doświadczeń"

22-24 października 2021r.,

Rzucewo k/Pucka,

19.10.2020r.

szkolenie online:

Wadium w świetle ustawy Pzp z 2004 i 2019 roku

Prowadząca: Iwona Ziarniak

21.09.2020r.,

szkolenie online:

Rozwiązania równoważne w robotach budowlanych

Prowadzący: Zbigniew Popek

szkolenie online :

30.06.2020r.,

Szkolenie online : Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

Prowadzący: mec. Agnieszka Suchecka

szkolenie online :

Analiza przedzakupowa - studium przypadku.

Prowadzący: Marek Komorowski. 8.06.2020r.

szkolenie online :

Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych

Prowadząca: mec. Anna Specht-Schampera 1.06.2020r.,

szkolenie online :

27.05.2020 r.

wykład Agnieszka Szulakowska Termin związania oferty w nowym Pzp

Szkolenie online :

18.05.2020 r.

wykład Ewa Wiktorowska Analiza potrzeb i wymagań w nowym Pzp.

Szkolenie online :

08.05.2020 r.

wykładowcy Józef Kunicki i Piotr Pieprzyca Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp.

Szkolenie online :

04.05.2020 r.

wykład Jerzy Wysocki

1. Zamówienia publiczne do 130 000 zł w nowym Pzp.

2. Prawo opcji w nowym Pzp.

Seminarium szkoleniowe OSKZP

"Wstęp do nowego Prawa zamówień publicznych"

7-8 marca 2020r.,

Centrum Konferencyjne NIMBUS, Warszawa,

Szkolenie dla członków OSKZP

"Ustawa Pzp - 25 lat systemu - obecny stan w kontekście projektowanych rozwiązań"

20-22 września 2019 r.

Kazimierz Dolny

Konferencja OSKZP

"PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

10 czerwca 2019 r.

Centrum Konferencyjne NIMBUS w Warszawie

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe OSKZP

22-24 marca 2019 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Seminarium szkoleniowe OSKZP

"Innowacje w zamówieniach publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych".

16 lutego 2019r.,

Hotel Logos, Warszawa

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe OSKZP

16-18 listopada 2018 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia Stowarzyszenia

20 kwietnia 2018 r.

Warszawa

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe OSKZP

"Elektronizacja zamówień publicznych, ochrona danych osobowych"

24 marca 2018 r.

Warszawa

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe OSKZP

"Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych, umowy ramowe"

10 lutego 2018 r.

Warszawa

Seminarium dla członków OSKZP z udziałem gości specjalnych

"Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 r."

17 listopada 2017 r.

Warszawa

Seminarium dla członków OSKZP z udziałem gości specjalnych

"Nowelizacje Pzp w orzecznictwie i praktyce udzielania zamówień publicznych"

15-17 września 2017 r.

Kazimierz Dolny

Seminarium OSKZP z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych:

"Koszty cyklu życia, BIM, nowe standardy kosztorysowania"

3 czerwca 2017 r.

Warszawa

Spotkanie inaugurujące obchody 20-lecia Stowarzyszenia z udziałem Pani Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzaty Stręciwilk

23 kwietnia 2017 r.

Warszawa

Szkolenie dla członków OSKZP

"Nowelizacja pzp w praktyce"

3-5 marca 2017 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Konferencja szkoleniowa

""Praktyczne aspekty nowelizacji pzp 2016"

18-19 listopada 2016r.

Park Hotel "Diament" Katowice,

Seminarium szkoleniowe OSKZP

"Stosowanie przepisów nowelizacji w praktyce - pierwsze problemy",

10 września 2016r.

Hotel "Logos", Warszawa,

Konferencja szkoleniowa OSKZP

"Nowelizacja Pzp w szczegółach"

8-10 kwietnia 2016r.,

Zespół Pałacowo - Parkowy Rzucewo k/Pucka

Seminarium szkoleniowe OSKZP

"Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016 r."

16 marca 2016r.

Hotel "Logos", Warszawa,

Seminarium szkoleniowe OSKZP

"Wybrane przepisy nowych dyrektyw"

21 listopada 2015r.,

Hotel "Logos", Warszawa

Seminarium szkoleniowe OSKZP

"Wprowadzenie do przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych"

27 czerwca 2015r.,

Hotel "Logos", Warszawa

Konferencja szkoleniowa OSKZP

"Praktyczne zastosowanie ostatniej nowelizacji"

17-19 kwietnia 2015r.,

Zespół Pałacowo - Parkowy Rzucewo k/Pucka

Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe dla członków OSKZP

24 stycznia 2015 r.

"Kryteria oceny ofert w praktyce europejskiej"

Hotel Logos w Warszawie

Szkolenie dla członków OSKZP

"Prawo zamówień publicznych - nowelizacja lipcowa 2014"

3-5 października 2014 r.

Hotel Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym

Szkolenie dla członków OSKZP

"Nowelizacja PZP 2014 - podwykonawca"

4-6 kwietnia 2014

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe dla członków OSKZP

"Zmiany w prawie zamówień publicznych - nowelizacja w zakresie podwykonawstwa"

8 lutego 2014 r.

BEST WESTERN Hotel Felix w Warszawie

Konferencja z okazji 15-lecia Stowarzyszenia

23 listopada 2013 r.

Zamek w Pułtusku

Konferencja OSKZP

"PZP po ostatniej nowelizacji"

8-10 marca 2013 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe dla członków OSKZP

9 lutego 2013 r.

Hotel IBIS Ostrobramska w Warszawie

Walne Zebranie członków OSKZP

1 grudnia 2012 r.

Hotel "IKAR" w Poznaniu

Konferencja OSKZP

"PZP po i przed nowelizacjami"

23-25 marca 2012 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Spotkanie zespołów problemowych i osób zainteresowanych pracą w zespołach

4 lutego 2012 r.

Hotel Belwederski w Warszawie

Walne Zebranie członków OSKZP

3 grudnia 2011 r.

Hotel Belwederski w Warszawie

Konferencja OSKZP

"PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - OTWARCIE NA NOWE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY"

20-21 maja 2011 r.

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe "BOSS" w Warszawie

Konferencja OSKZP

18-20 marca 2011 r.

Hotel Azoty w Ustce

Konferencja dla członków OSKZP połączona z Walnym Zgromadzeniem i wyborami Zarządu Stowarzyszenia

"Zmiany Pzp w praktyce"

10-11 grudnia 2010 r.

Hotel Tumski we Wrocławiu

Warsztaty szkoleniowe

"Roboty budowlane w zamówieniach publicznych"

12 czerwca 2010 r.

Warszawa

Konferencja OSKZP

"Problemy wynikające z dużej i małej nowelizacji ustawy pzp"

11 kwietnia 2010 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Seminarium szkoleniowe OSKZP

"NOWELIZACJE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2009 R."

27-28 listopada 2009 r.

Walne Zebranie Członków OSKZP wraz z seminarium

22 listopada 2008 r.

Pensjonat "Adam SPA" w Kudowie Zdroju

Konferencja z okazji 10-lecia Stowarzyszenia wraz z uroczystą kolacją

6-7 czerwca 2008 r.

Hotel "BOSS" w Warszawie

Szkolenie otwarte "Zielone zamówienia publiczne"

17 maja 2008 r.

Siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie

Seminarium OSKZP

"PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ROBOTY BUDOWLANE - PROBLEMY PROCESU INWESTYCYJNEGO"

1-3 lutego 2008 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Zebranie członków OSKZP

Omówienie inicjatywy KIGNET

24.11.2007 r.

Siedziba Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie

Seminarium OSKZP

"Warunki zawierania, wykonywania i rozliczania umów na roboty budowlane i usługi z uwzględnieniem procedur FIDIC W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH"

23-25 lutego 2007 r.

Hotel "ZIMNIK" w Lipowej

Konferencja OSKZP

"PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NOWELIZACJA"

26-28 maja 2006 r.

Zespół Pałacowo-Parkowy Rzucewo k/Pucka

Seminarium OSKZP

17 i 18 września 2005 r,

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Józefów

Seminarium szkoleniowe OSKZP

20 – 22 maja 2005 r.

Jastrzębia Góra,

Seminarium szkoleniowe OSKZP

4 -5 marca 2005 r.

Warszawa,

Seminarium szkoleniowe OSKZP

22 -24 października 2004 r.

Poznań,

Spotkania i szkolenia OSKZP

opracowanie Kodeksu Etyki Stowarzyszenia – 2003r.,