ZOSTAŃ CZŁONKIEM OSKZPCzłonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana tematyką prawa zamówień publicznych, chcąca zgłębiać swoją wiedzę w tym zakresie oraz aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia.

Ponadto członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

  • osoba przyjmująca cele statutowe Stowarzyszenia,
  • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • osoba, która złożyła pisemną deklarację oraz przedstawi przebieg pracy zawodowej związanej z zamówieniami publicznymi lub swoje doświadczenie w popularyzacji zamówień publicznych,
  • osoba, która wygłosi lub sporządzi w formie pisemnej referat z zakresu zamówień publicznych i uzyska pozytywną opinię,
  • osoba, która w przebiegu swojej pracy zawodowej przedstawi minimum trzy lata doświadczenia w pracy związanej z zamówieniami publicznymi oraz przedstawi dowód wzięcia udziału w dwóch poświadczonych szkoleniach prowadzonych przez członka (wykładowcę) Stowarzyszenia.


Roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 240,00 zł. tj. 20,00 zł/miesięcznie, którą należy wpłacać na rachunek bankowy numer 58 1020 1013 0000 0402 0125 2675.

Jeżeli chcesz dołączyć do Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską (.doc).