KONTAKT DO STOWARZYSZENIAOgólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów
Zamówień Publicznych


ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

biuro@oskzp.pl


NIP: 5222477805
REGON: 01311553000000
KRS: 0000261448


Rachunek bankowy: 58 1020 1013 0000 0402 0125 2675


Polityka prywatności